Heart for Life

Press release - This article is only available in Dutch. For a small description in English, click here.

Zaterdag 29 november 2014 organiseren studentenverenigingen Geneeskunde over heel Vlaanderen 'Heart for Life' in de grote studentensteden. Naast de Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel,  Universiteit Gent en eerder Universiteit Hasselt, begint ook de KU Leuven dit jaar met het project in naam van de Belgian Medical Students’ Association (BeMSA).
 
De World Health Organisation (WHO) stelt vast dat hart- en vaatziekten de voornaamste oorzaak zijn van sterfte wereldwijd, voornamelijk in de industriële wereld. In België zijn maar liefst 45% van de sterfgevallen te wijten aan cardiovasculaire aandoeningen, wat neerkomt op bijna één op twee Belgen. Een gezonde levensstijl kan ervoor zorgen dat het ontstaan van deze ziekten wordt voorkomen of op zijn minst wordt uitgesteld en bovendien is het belangrijk om risicofactoren tijdig op te sporen. De voornaamste risicofactoren voor hart- en vaatlijden zijn een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, overgewicht (een te grote buikomtrek), een sedentaire levensstijl en diabetes, die allen frequenter voorkomen in de Westerse wereld.
 
Drie lokale comités binnen BeMSA organiseerden reeds onafhankelijk van elkaar een sensibiliserende actie waarbij mensen ouder dan 40 jaar hun cardiovasculair risico gratis konden laten bepalen door geneeskundestudenten. Om groter publiek te kunnen bereiken is er hiermee een nationale samenwerking op gestart binnen BeMSA onder de naam ‘Heart for Life' . Hiermee kunnen meer en meer internationale banden gelegd worden met andere organisaties en studentenverenigingen wereldwijd.
 
Het evenement op 29 November vindt plaats in het centrum van de steden Antwerpen, Gent en Leuven, waar geïnteresseerde voorbijgangers worden uitgenodigd om hun cardiovasculair risico te berekenen. Dankzij het unieke concept van Heart for Life leert de geneeskundestudent nog meer preventief denken en oefent hij de medische basisvaardigheden verder in. Er wordt een bloeddrukmeting uitgevoerd, een officiële vragenlijst van huisartsenorganisatie Domus Medica doorlopen en een profiel opgesteld met een berekend risico op hart- en vaatziekten. Verder worden preventiemaatregelen voorgesteld, gewezen op de enorme impact van een gezonde levensstijl en brochures van de cardiologische liga uitgedeeld.
 
Door het scheppen van een nieuwe gezondheidscultuur zal enerzijds de patiënt door zelfcontrole aan vrijheid winnen en zal anderzijds een bijdrage worden geleverd tot een optimale besteding van de middelen in de gezondheidszorg, die hoe dan ook begrensd zijn. Deze nieuwe gezondheidscultuur is een essentieel fundament voor het bestendigen van het solidariteitsbeginsel in de ziekteverzekering.