Disclaimer

Disclaimer for belgianmsa.be

Our registered office is in the jurisdiction of Leuven, Belgium. As such, our disclaimer is only available in Dutch.

Belgian Medical Students' Association vzw, hierna te noemen BeMSA vzw, verleent u hierbij toegang tot belgianmsa.be ("de Website"). De website publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
BeMSA vzw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

BeMSA vzw spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BeMSA vzw.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BeMSA vzw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BeMSA vzw.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BeMSA vzw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy

Bij elk bezoek aan een webpagina van de Website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Deze omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot: uw IP-adres, browsergegevens en cookie's. De gegevens die de bezoeker zelf verstrekt, zoals bij het invullen van een formulier of het versturen van een e-mail, worden bewaard. Al deze data kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: het creëren van statistieken, het optimaliseren van de Website voor bezoekers, publicatie op de Website en om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om een e-mail te beantwoorden.

Als u vragen heeft omtrent uw privacy of indien u wilt weten welke gegevens precies worden opgeslagen, kan u het contactformulier op deze website invullen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.